УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

преподавател Дориана Крайнова

Преди доста години започнах да преподавам уроци по немски език. Първият ми ученик беше сложно дете, учещо в общообразователно училище със задължително изучаване на немски език. Той беше изгонил няколко учителки преди това. И това беше началото...

Деца и възрастни, с проблеми в училището или предстояща специализация в Германия, желание за повишаване оценките на ученика от страна на родителите или начинаещи с желание да изучават немски език и.т.н. Всеки случай е сам за себе си.

Практиката ме сблъска с най- различни случаи. Ученолюбиви и прилежни деца; умни, но проблемни; неуверени в себе си деца и.т.н.

При възрастните – хора със силна мотивация да учат, защото им предстои заминаване, други с желание само за разговорен немски език и т.н. Съвременните деца са деца на мултимедията и това е начинът да бъде задържано вниманието им. За съжаление понастоящем в българското училище няма дисциплина и респект към учителя. Затова децата не усвояват пълноценно преподавания материал и се налага да работят допълнително в къщи. Системната работа носи успех и удовлетворение, както и желание за бъдещо възходящо развитие.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА:

Деца

Обучението е съобразено със зададените цели, например успешно полагане на изпити за сертификат, приравнителни изпити, външно оценяване, усъвършенстване на разговорния език или заминаване за чужбина.

Възрастни

В зависимост от причините за обучението - предстояща специализация в немско-говоряща страна, изпити за сертификат, усъвършенстване на разговорния немски, работа в интернационална фирма и.т.н.

Онлайн обучение

Онлайн уроците премахват географските ограничения, спестяват време за пътуване и пазят здравето на учениците. Обучението чрез Интернет изисква елементарно оборудване и минимална компютърна грамотност.

МОИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА РАБОТАТА МИ

Светлана С. , майка на11 г. ученичка от 20-то ОУ

Аз много благодаря на Дориана, за това което направи за моята дъщеря. Започна да й преподава от нулата и за година и половина я подготви да вземе и сертификат и приравнителния изпит за 20-то училище, с профил немски език.

Александър А..ученик в 35-то СОУ София

Тя не е само учител, тя е приятел. Благодарение на нея, аз обикнах немския език и разбрах, че езиците са моята сила.

Николай С. 25 г.инженер

Аз много й благодаря, защото тя ми показа основни неща в немския език . Така ми помогна при моята специализация в Германия.

ДОРИАНА КРАЙНОВА

/за мен, образование и подготовка/

КОНТАКТИ

Свържете се с мен по:
телефона: +359 888 66 58 35
ел. поща:
или директно чрез формата по-долу:
Грешен email адрес
Не е въведено съобщение
Вашето съобщение бе изпратено успешно